Ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θεωρώ υποχρέωσή μου να υπενθυμίσω τα εξής, σχετικά με τις εγκαταστάσεις του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Νομού Χανίων:

1ον) Ο Δήμος Χανίων, στις 28 Ιουλίου 2008, επί Δημαρχίας μου, με την 470/2008 απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1) Συμφωνούμε στη χωροθέτηση χρήσεων εκπαιδευτικής, ερευνητικής, συνεδριακής, πολιτιστικής και κοινωνικής κατεύθυνσης, σε αρμονική συνύπαρξη με ελεύθερους χώρους πρασίνου και αθλητισμού.
2) Αξιολογούμε τις υποβληθείσες από τους φορείς, προτάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους με τα πιο πάνω συμφωνηθέντα στην παράγραφο 1, χωρίς να αποκλείεται να συμπεριληφθούν και άλλες προτάσεις, που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
3) Διαπιστώνουμε: 
- Την κοινή αποδοχή χρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης στα πλαίσια της υποβληθείσας πρότασης.
- Την κοινή επίσης αποδοχή των χρήσεων του ΜΑΙΧ.
- Τη μερική αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Σούδας, για κτίρια εκπαίδευσης
- Τη μη αποδοχή του αιτήματος της Ν.Α.Χ. για τη μετεγκατάσταση του Διοικητηρίου και της Διοίκησης της Ν.Α.Χ., ως μη συμβατού με τα συμφωνηθέντα στη παράγραφο 1.
Αποδεχόμαστε το αίτημα του σωματείου ΑΜΕΑ Χανίων για χωροθέτηση ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας και παιδιών και θεωρούμε ότι, θα μπορούσαν να εγκατασταθούν και άλλες δραστηριότητες, που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες, εφόσον υπάρχει σχετική συμβατότητα με τον κύριο εκπαιδευτικό χαρακτήρα του χώρου.
Επισημαίνεται ότι η αποδοχή των παραπάνω χρήσεων, δεν αποτελεί και ποσοτική δέσμευση για το χώρο του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων, βάσει των υποβληθέντων αιτημάτων. Το ανωτέρω θα προκύψει από εμπεριστατωμένη τεχνο-οικονομική μελέτη, η οποία κρίνεται αναγκαία.
4) Διαμαρτυρόμεθα προς κάθε κατεύθυνση, για τη στάση που τήρησαν, τόσο η διοίκηση του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, όσο και το Υπουργείο Υγείας, για το γεγονός ότι δεν απάντησαν στα σχετικά έγγραφα. Με τα έγγραφα αυτά, τους είχε γνωστοποιηθεί η σύσταση της ομάδας εργασίας, στην οποία θα έπρεπε να χορηγηθούν, τα απαιτούμενα από αυτούς στοιχεία.
5) Σε περίπτωση οριστικής και αμετάκλητης επιδίκασης τμήματος σε ιδιώτες, ζητούμε να προχωρήσει άμεσα η απαλλοτρίωσή του.

2ον) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χανίων, υπό την προεδρία μου, έλαβε μεταξύ άλλων τις εξής αποφάσεις: 

57/16-7-2007, 115/5-11-2007, 23/14-2-2008, 25/14-2-2008, 75/6-5-2008 και 143/13-8-2008.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω τις 75/6-5-2008 και 143/13-8-2008:

Η ‘‘75/6-5-2008’’ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Κατόπιν εισήγησης από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ, κ. Βιρβιδάκη, το Νομάρχη Χανίων κ. Αρχοντάκη και την Αντινομάρχη κα Καραβιτάκη και έπειτα από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:
α) Η ΤΕΔΚ Ν. Χανίων μέσω των εκπροσώπων που έχουν οριστεί με την Απόφαση υπ’ αριθ. 23/Πρακτικό 4ο/14-2-2008, συνεχίζει να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που έχει συστήσει η Νομαρχιακή Αυτ/ση Χανίων και επεξεργάζεται το θέμα.
β) Να σταλεί η απόφαση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κοινοποίηση στη διοίκηση του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων, με την οποία να ζητείται να δοθούν στην ομάδα εργασίας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου αυτή να μπορέσει να τα επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει το έργο της ως το τέλος Μαΐου.
γ) Ζητείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να μην προχωρήσει σε καμία διαδικασία υλοποίησης, αν δεν ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των τοπικών φορέων. 
Η ‘‘143/13-8-2008’’ αναφέρει μεταξύ άλλων:
«…Κατόπιν εισήγησης από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση υπ’ αριθ. 470/Πρακτικό 19ο/28-7-2008, για το ίδιο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και έπειτα από τοποθέτηση του βουλευτή Χανίων κ. Εμμ. Σκουλάκη, το Δ.Σ. ομόφωνα συμφώνησε με την απόφαση του Δ. Χανίων, με την παρατήρηση να τροποποιηθεί η πρόταση: «…Τη μερική αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Σούδας, για κτίρια εκπαίδευσης…», απαλείφοντας τη λέξη «μερική» από το κείμενο, όπως πρότεινε σχετικά το μέλος του Δ.Σ. κ. Ι. Περάκης.»

3ον) Επανηλλειμένα ως βουλευτής έθεσα στο Κοινοβούλιο το θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω την με ημερομηνία 23 Μαΐου 2014, απάντηση του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη στην με Α.Π. 5986/4-2-2014 ερώτησή μου με θέμα «Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε όφελος των τοπικών κοινωνιών με τη συνεργασία των Υπουργείων», η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «…όσον αφορά στην αναξιοποίητη, σήμερα, ακίνητη περιουσία του Κεντρικού Συγκροτήματος του Θ.Ψ.Π.Χ., που ευρίσκεται στη Σούδα (Δήμος Χανίων), με συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 120.736,69 τ.μ., η 7η Υ.Π.Ε. Κρήτης βρίσκεται εν αναμονή της εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση σχεδιασμού αξιοποίησής της, βάσει των εμπεριστατωμένων προτάσεων που θα προκύψουν από τους ενδιαφερόμενους φορείς».

Αυτά προς το παρόν. Η συνέχεια όταν ανοίξουν τα θερινά τμήματα της Βουλής, αφού μέχρι τότε ούτε ερωτήσεις κατατίθενται, ούτε αναφορές προωθούνται».