Από την Δ/νση Δασών Χανίων ανακοινώθηκε η κίνηση  των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων κατά  το μήνα Μάιο.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά σε σύγκριση μάλιστα με τα αντίστοιχα που καταγράφηκαν το Μάιο του 2013.

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο 19.191
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη 3.037
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών 22.228

H συνολική κίνηση εμφανίζει αύξηση έναντι του Μαΐου του 2013 κατά  23%.