Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή μοντέλου Πολυσυμμετοχικής Δημοκρατίας στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του εκλεγμένου Δημάρχου Γιάννη Στεφανάκη:

"Ως νέα Δημοτική Αρχή, θεωρούμε απαραίτητη την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του Δήμου μας. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται πολυσυμμετοχική Δημοκρατία και υποστηρίζεται από μία ενεργή κοινωνία πολιτών.

Σε συνέχεια του άμεσου διαλόγου με τους πολίτες που διεξάγαμε προεκλογικά, εφαρμόζουμε την πολυσυμμετοχική Δημοκρατία και ανακοινώνουμε την έναρξη διαδικασίας καταγραφής προβλημάτων και προτάσεων για το οροπέδιο Λασιθίου.

Σκοπός του εγχειρήματος μας είναι, από την 1η Σεπτεμβρίου που αναλαμβάνουμε την διοίκηση του Δήμου, να διαθέτουμε ήδη ένα ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες όπου θα καταγράφονται, τα προβλήματα, οι ευκαιρίες βελτίωσης, οι προοπτικές, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί, για την κοινωνία και τον τόπο του οροπεδίου Λασιθίου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων καταγραφής, θα επηρεάσουν και θα προσδιορίσουν κατά περίπτωση το έργο μας.

Η διαδικασία καταγραφής θα είναι ανοικτή για όλους τους πολίτες και θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, από την 21η Ιουνίου 2014 έως και 31 Αυγούστου 2014.

Η εφαρμογή των παραπάνω γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mylasithi.eu με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Γ. Στεφανάκης
Εκλεγμένος Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου"