Ενημερώνονται οι υποψήφιοι κρεοπώλες που έχουν υποβάλει αίτηση στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών προκειμένου να εκπαιδευτούν και να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση-πτυχίο κρεοπώλη όπως ορίζει το Π.Δ. 126/2000, ότι στις 23-06-2014 στη Νεάπολη Λασιθίου ξεκινά το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης νέων κρεοπωλών.

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών στο τηλέφωνο 210 82 22 518 προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην παραπάνω εκπαίδευση.