Μπλόκο σε 18,5 τόνους σουσαμιού από την Ινδία επέβαλαν οι ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του Ε΄ τελωνείου του Πειραιά και έπειτα από μικροβιολογικό έλεγχο στη συγκεκριμένη ποσότητα σουσαμιού, διαπιστώθηκε παρουσία παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλας.

Το συγκεκριμένο προϊόν κρίθηκε μη ασφαλές για την υγεία και θα επιστραφεί εντός 60 ημερών στη χώρα προέλευσής του.