Το ποσό σε περίοδο κρίσης φαίνεται υπερβολικά μεγάλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς αγκίζουν τα 37 εκατομμύρια ευρώ!

Τα κεφάλαια από αδρανείς καταθέσεις που μπήκαν στον προϋπολογισμό του Κράτους από την ημέρα εφαρμογής του νέου νόμου μέχρι και την 31.05.2014, ανέρχονται στα 36,8 εκατ. Ευρώ.

Αναλυτικά τα ποσά ανά τράπεζα και οικονομικό έτος: 

1 Alpha Bank 27.318.551,88 2014

2 Eurobank – Ergasias 6.008.415,83 2014

3 Citibank 1.210.322,23 Ποσό 1.189.735,09 ευρώ τον Oκτ-2013 και ποσό 20.587,14 ευρώ τον Ιαν-2014

4 Εθνική Τράπεζα 1.115.784,75 2014

5 Τράπεζα Πειραιώς 363.214,47 2014

6 Τράπεζα Αττικής 361.672,58 2014

7 Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 199.482,26 Ποσό 153.710,08 ευρώ τον Δεκ-2013 και ποσό 45.772,18 ευρώ το Μάι-2014

8 HSBC 175.098,02 2014

9 Bank of America 30.209,70 2014

10 Γενική Τράπεζα 2.391,96 2014

Σύνολο 36.785.143,68

newsit.gr