Σε 71 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου, μετά από τους φόρους, σημειώνοντας μείωση κατά 13% σε σύγκριση με πέρυσι ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% στα 356 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία, σύμφωνα με την τράπεζα, επηρεάστηκαν από την αυξημένη χρέωση για προβλέψεις για απομείωση δανείων και την αυξημένη φορολογία λόγω επιβολής ειδικής φορολογίας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο με βάση το ύψος των καταθέσεων τους.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2011 έφτασαν τα 172 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η Τράπεζα σημειώνει επίσης ότι υπήρξε κερδοφόρα σε όσες αγορές δραστηριοποιείται.

Σημειώνεται ότι το α’ τρίμηνο 2010 περιλάμβανε υψηλότερα κέρδη από διάθεση ομολόγων κατά 18 εκατ. ευρώ.

O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 ανήλθε σε 11,6% στις 31 Μαρτίου 2011, και ο Core Tier 1 σε 8,2%. Ο ενδεικτικός (pro-forma) δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και πρωτοβάθμιων κεφαλαίων περιλαμβανομένων των ΜΑΕΚ στις 31 Μαρτίου 2011 ανέρχεται σε 12,3% και 11,9%.

in.gr