Η δεύτερη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18/6 και ώρα 20:30 πμ στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (1οΓυμνάσιο Χανίων).

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:
1. Κινητοποίηση κλάδου ως προς τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης / αξιολόγησης
2. Ταμείο στήριξης των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα.
3. Μετασυνεδριακή ΓΣ ΟΛΜΕ
4. Δημοσίευση κειμένου για ρόλο διευθυντών

Η συνεδρίαση αυτή (όπως και κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να αιτούνται την ένταξη εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε τα προτεινόμενα από αυτούς θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε και προφορικώς, ενώπιον του ΔΣ, κατά την ώρα που αυτό συνεδριάζει.