Για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία του χειμώνα στο λιμάνι του Σισίου ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Νίκο Kαστρινάκη.

Κύριε Γενικέ,
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, που αφορά τις αποκαταστάσεις ζημιών από την κακοκαιρία του χειμώνα, σας ενημερώνουμε ότι το λιμενικό έργο του Σισίου χρήζει ολοκληρωμένης παρέμβασης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά που υπάρχει αλλά και να γίνουν τα αναγκαία έργα για την προστασία του από ενδεχόμενες καταστροφές.

Παρακαλούμε ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι στην αρμοδιότητά σας να προχωρήσετε στη σχετική μελέτη και διερεύνηση του θέματος ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το συγκεκριμένο έργο.

Παρακαλούμε επίσης το Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου , στο οποίο κοινοποιούμε το παρόν λόγω αρμοδιότητας, να φροντίσει για τον καθαρισμό του λιμένα Σισίου για την εύρυθμη λειτουργία του.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Δημήτρης Ι. Κουνενάκης