Την αναδρομική καταβολή προνοιακού επιδόματος σε ανήλικο πέτυχε ο Συνήγορος του Πολίτη, με παρέμβασή του στο αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και στον εμπλεκόμενο δήμο.

Όπως αναφέρει η Αρχή, το 2010 εξετάστηκε για πρώτη φορά από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή το ανήλικο παιδί και αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του εξωιδρυματικού επιδόματος ΑΜΕΑ. Η ισχύς της γνωμάτευσης ήταν για δύο χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι γονείς επιμελώς και εγκαίρως ξεκίνησαν τη διαδικασία επανεξέτασης για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος από τον Ιούνιο του 2012, η πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, ολοκληρώθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2013 και τότε άρχισε και η σχετική καταβολή.

Η αίτηση αναδρομικής καταβολής ποσού προνοιακού επιδόματος σε ανήλικο για την περίοδο αναμονής, από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2013, απορρίφθηκε από την υπηρεσία με την αιτιολογία, ότι η γνωμάτευση είναι διαφορετική, το παιδί διαγνώστηκε σε άλλη κατηγορία αναπηρίας, άρα θεωρείται νέος δικαιούχος και έτσι δεν δικαιούται αναδρομική καταβολή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον αρμόδιο δήμο, αλλά και προς το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τόνισε, ότι με την αρχική γνωμάτευση διαπιστώθηκε, ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του ανήλικου παιδιού οι προϋποθέσεις ένταξης στην αναπηρία και κατέστη δικαιούχος του επιδόματος αναπηρίας.

Επισήμανε λοιπόν, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η επανεξέταση από υγειονομική επιτροπή έχει κυρίως αποδεικτικό χαρακτήρα για τη συνέχιση της πληρωμής του. Κατά συνέπεια ο δήμος οφείλει να επανεξετάσει την υπόθεση και να καταβάλει το ποσό αναδρομικά, σύμφωνα με τη νέα κατηγορία που ορίζει η τελευταία γνωμάτευση, είτε να ζητήσει διευκρίνιση από τα ΚΕΠΑ για το εάν πρόκειται για νέα πάθηση και νέο δικαιούχο.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, πραγματοποιήθηκε από τη διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του δήμου, η αναδρομική καταβολή στον δικαιούχο του επιδόματος.

newsbeast.gr