Από ελληνικής πλευράς στη Ημερίδα Μελέτης για την Ανάπτυξη στην ΕΕ , στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας, συμμετείχαν ο επικεφαλής της νέας ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ευρωβουλευτής κ. Μαρία Σπυράκη.

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές μαζί με τους ξενους συναδέλφους τους εξέτασαν και συζήτησαν τις μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί να προωθήσει η Κ.Ο. του ΕΛΚ την επόμενη πενταετία.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο θέτει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της την άμεση ενίσχυση των πολιτικών για την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική πειθαρχία, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ε.Ε.

Παράλληλα στέλνει σαφές μήνυμα προς τις υποψήφιες για ένταξη χώρες στην Ε.Ε. ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να προχωρήσει με τις ταχύτητες του παρελθόντος.

Στο προσχέδιο του κειμένου που ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές του Ε.Λ.Κ. στις Ημερίδες Μελέτης , στην Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας , υπογραμμίζεται ο καθοριστικός ρόλος των κυβερνήσεων των χωρών μελών που ανήκουν στο Ε.Λ.Κ. στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παράλληλα τοποθετούνται μεταξύ άλλων και οι εξής προτεραιότητες:

Δημοσιονομική πειθαρχεία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη

Επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και εξάλειψη υπερβολικών νομικών εμποδίων

Κοινή πολιτική στον τομέα της ενέργειας με νέο ενεργειακό μίγμα φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας, που θα προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας και χαμηλότερες τιμές

Ενίσχυση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Καλύτερη χρήση των πόρων που διατίθενται για τις διαρθρωτικές πολιτικές και που θα φτάσουν τα 320 δις. ευρώ μέχρι το 2020

Στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και της παράνομης μετανάστευσης το προσχέδιο προβλέπει την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασύλου και το διαχωρισμό ανάμεσα σε πρόσφυγες και σε παράνομους οικονομικούς μετανάστες. Στους πρώτους θα προσφέρεται προστασία, ενώ οι δεύτεροι θα επαναπροωθούνται στις χώρες καταγωγής τους. Προβλέπεται ακόμη η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας προστασίας συνόρων FRONTEX, με ταυτόχρονη ενίσχυση και αλληλεγγύη προς τις μικρότερες χώρες-μέλη που δέχονται ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις.

Δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων οι Ευρωβουλευτές του Ε.Λ.Κ. ζήτησαν αφενός την πλήρη εφαρμογή των γενικών κατευθύνσεων για το θέμα , αφετέρου να αξιολογείται ο αντίκτυπος που θα έχουν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, καθώς και οι κοινωνικές συνέπειες των μεταρρυθμιστικών πολιτικών.

Οι Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ αναζητούν τη φόρμουλα της διατύπωσης για τη διεύρυνση καθώς οι προερχόμενοι από τις «νέες χώρες» είχαν σοβαρές αντιρρήσεις για τη διατύπωση του σχεδίου του κειμένου των προτεραιοτήτων.

Η επίμαχη φράση ήταν «λέμε όχι στην ένταξη νέων μελών κατά τη διάρκεια της θητείας του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».