Προκηρύχτηκαν δύο αγώνες στίβου, τα "ΔΕΛΦΙΝΙΑ 2014" και τα "27α ΚΝΩΣΣΕΙΑ 2014" σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης και το Ο.Κ.Α. Αρκάδι, με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρεθύμνης, προκηρύσσουν τοπικούς – επώνυμους αγώνες στίβου με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΝΙΑ 2014».

1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

2) ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ : Δ.Α.Κ. ΓΑΛΛΟΥ «Π. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμ-φωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών».

4) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Οι αθλητές – τριες θα δηλώνονται στη γραμματεία των αγώνων 30΄- 45΄ πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, παρουσιάζοντας απαραίτητα το δελτίο τους για να συμπληρωθεί στο πινάκιο ο αριθμός δελτίου του αθλητή.

5) ΙAΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υ-ποχρεωτική.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩ-ΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ Α-ΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ.

6) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί στίβου 2014 – 2015.

«27α ΚΝΩΣΕΙΑ 2014»

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης με συνδιοργανωτή το Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου και την υ-ποστήριξη του Ε.Α.Κ.Η., διοργανώνει τους αγώνες στίβου « 27α ΚΝΩΣΕΙΑ 2014».

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

2) ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ : Ε.Α.Κ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α) Στους αγώνες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι αθλητές και οι αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμ-φωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση «περί εγγραφής αθλητών».

β) Οι αθλητές – αθλήτριες μπορούν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα, με την προϋπόθεση ότι τα αγωνίσματα αυτά έχουν τις ίδιες προδιαγραφές – προϋποθέσεις με τα αγωνίσματα που συμμετέχουν στα διασυλλογικά πρωτα-θλήματα.
γ) Ειδικά στα αγωνίσματα των ρίψεων και για όσα αγωνίσματα έχουν το ίδιο βάρος οργάνων, οι αθλητές συμμετέχουν μόνο σε ένα από αυτά (π.χ. οι γεννηθείσες το 1999 – 2000 συμμετέχουν μόνο στη δισκοβολία ΠΚ Α΄ και όχι και στη δισκοβολία Γ).
δ) Οι αθλητές – τριες της κατηγορίας ΠΠ-ΠΚ Β΄, συμμετέχουν σε ΕΝΑ μόνο αγώνισμα.

4) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Οι αθλητές – τριες θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη γραμματεία των αγώνων 45΄ πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, παρουσιάζοντας απαραίτητα το δελτίο τους για να συμπληρωθεί στο πινάκιο ο αριθμός δελτίου του αθλητή – τριας.

5) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Το αρχικό και τα διαδοχικά ύψη στα αγωνίσματα του ύψους και επί κοντώ θα καθοριστούν από το τεχνικό υπεύθυνο των αγώνων σε συνεργασία με τους προπονητές των σωματείων.

2) Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί στίβου 2014 - 15.

3) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον τε-χνικό υπεύθυνο και τον αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονι-σμούς.

6) ΙAΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεω-τική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας, και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ιατρούς.

Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑ-ΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ.