Προέρχονται από διαφορετικές χώρες σε όλη την Ευρώπη, με ποικίλες περιβαλλοντικές ανησυχίες, πολιτικές και δράσεις.

Δέκα καθηγητές και ισάριθμοι φοιτητές Τμημάτων Βιολογίας από διακεκριμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να ανταλλάξουν απόψεις, να καταθέσουν εμπειρίες και διδαχθούν ο ένας από τον άλλο, όλοι με έναν απώτερο στόχο: την καλύτερη προστασία του Περιβάλλοντος.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων, στο πλαίσιο του μαθήματος "Ποιότητα των ρεόντων υδάτων". Οι φοιτητές, που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για αρκετούς μήνες, παρακολουθούν διαλέξεις από Έλληνες και επισκέπτες ξένους καθηγητές, πραγματοποιούν εργασίες σε εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά θέματα και συμμετέχουν σε επιτόπιες έρευνες.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών, στο οποίο συμμετέχουν, ονομάζεται "Ευρωπαϊκή τάξη" και φιλοξενείται κάθε χρόνο σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν να βρεθούν μαζί και να ολοκληρώσουν τις σπουδές ενός εξαμήνου σε ένα από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια- μέλη του δικτύου "Περιβαλλοντικές επιστήμες και εκπαίδευση".


newsit