Ο Δήμος Αποκορώνου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία τα τμήματα το Κέντρο Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Αποκορώνου.

Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ ενώ με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους εκπαιδευόμενους θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης .

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.

Αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά δεκτές από Δευτέρα - Παρασκευή, 9:30 -13:30 ,στο Δημαρχείο του Δήμου Αποκορώνου, στο ισόγειο και στα ΚΕΠ του Δήμου.

Πληροφορίες :
Μιχελάκης Στέλιος Αντιδήμαρχος Παιδείας
Μαραγκουδάκη Άννα Υπεύθυνη Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αποκορώνου
Γρηγοράκη Αικατερίνη Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αποκορώνου
Μανατάκη Αικατερίνη Υπεύθυνη Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Αποκορώνου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 28253 40322 Κινητό: 697 7772434 (Γρηγοράκη Αικατερίνη)
www.apokoronas.gov.gr
e-mail: [email protected]
Face Book: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αποκορώνου