Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφέρεια, από την 1η Ιουλίου, είναι το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα με τους διευθυντές των υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό τον περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη.

Οι δύο πλευρές θέλουν να διασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας ενόψει της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, προκειμένου να μην παρατηρηθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες.