Απάντησε χωρίς απάντηση ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σχετικά με την υγειονομική κάλυψη Αεροδρομίου Χανίων, το οποίο για μια ακόμη χρονιά, η κάλυψη με γιατρό, για τις ανάγκες του Διεθνούς Αερολιμένα, παραμενει ανεπαρκής.

Το θέμα έθεσε στον Υπουργό ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ κ. Βιρβιδάκης, με ερώτησή του, όπου αφού επεσήμανε τα αυξητικά νούμερα στις αφίξεις στο "Ι. Δασκαλογιάννης", και το γεγονός ότι η ιατρική κάλυψη είναι αναγκαία όσο ποτέ προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο περιστατικό που θα δυσφημίσει τη χώρα μας διεθνώς, ζητά ενημέρωση για το τι ενέργειες έχουν γίνει για να λυθεί το θέμα της ολοκληρωμένης υγειονομικής κάλυψης του Αερολιμένα.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, "πετάει" το μπαλάκι στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει κληθεί επίσης να απαντήσει για το θέμα, ενώ  από την πλευρά της δικαιοδοσίας του, αναφέρει ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έχει "ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές του υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας τον επιτακτικό χαρακτήρα ιατρικής κάλυψης τουλάχιστον των αερολιμένων που εξυπηρετούν διεθνείς πτήσεις... Περαιτέρω, η Υ.Π.Α. διερευνά εναλλακτικές δυνατότητες ιατρικής κάλυψης των Ε.Π.Ι. στους Κρατικούς Αερολιμένες, τουλάχιστον την περίοδο αιχμής.»

Δηλαδή ενώ η τουριστική σεζόν έχει μπει για τα καλά, ακόμα διερευνάται πώς θα  καλυφτεί ιατρικά το Αεροδρόμιο.

Στην απάντησή του ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Σύμφωνα με την παρ. 5 της κ.υ.α. Υ3α/ΓΠ89907/2007 (ΦΕΚ819Β’), που αφορά στη «Σύσταση Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων (Ε.Π.Ι.) σε Κρατικούς Αερολιμένες» και την παρ. 6 της κ.υ.α. Υ3α/ΓΠ61522/16-5-2007 (ΦΕΚ822Β), που αφορά στη «Σύσταση Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων (Ε.Π.Ι.) στους Κρατικούς Αερολιμένες Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», για την επαρκή στελέχωση και την εν γένει λειτουργία των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων – Ε.Π.Ι. αρμόδιο είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υγείας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Υ.Π.Α. με αλληλογραφία της προς το Υπουργείο Υγείας, έχει ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές του υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας τον επιτακτικό χαρακτήρα ιατρικής κάλυψης τουλάχιστον των αερολιμένων που εξυπηρετούν διεθνείς πτήσεις, καθώς επίσης και τη συμβατική υποχρέωση της χώρας μας, όπως αυτή απορρέει από το Παράρτημα 9 της Σύμβασης του Σικάγο.

Περαιτέρω, η Υ.Π.Α. διερευνά εναλλακτικές δυνατότητες ιατρικής κάλυψης των Ε.Π.Ι. στους Κρατικούς Αερολιμένες, τουλάχιστον την περίοδο αιχμής.»