Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες κλπ), που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας (επόπτες Δημόσιας Υγείας) σε κάθε έλεγχο υπο-χρεούνται να επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, δηλώνοντας την ιδιότητά τους. Επειδή το τελευταίο διάστημα σε περιοχές, κυρίως της ενδοχώρας, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα πλαστοπροσωπίας και ιδιοποίησης επαγγελματικής ιδιότητας, εφιστάται η προσοχή στους ιδιοκτήτες καταστημάτων, ώστε σε κάθε έλεγχο να ζητούν από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας να επιδεικνύουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και σε αντίθετη περίπτωση να καταγγέλλουν το περιστατικό στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στην Αστυνομία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα.