Οι μεγάλες περιφερειακές ανισότητες αλλά και ο μεγάλος όγκος ορεινών και νησιωτικών περιοχών που χαρακτηρίζουν τον γεωγραφικό χάρτη της χώρας μας, καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που έχει η περιφερειακή της ανάπτυξη. Μια περιφερειακή ανάπτυξη που θα πρέπει να είναι βιώσιμη οικονομικά, ευέλικτη, καινοτόμα, φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς.

Με την υλοποίηση ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδιασμού, η Περιφέρεια της Κρήτης μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Ήδη καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στις ελληνικές περιφέρειες με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να συμβάλει ο συνδυασμός δύο αναπτυξιακών μοντέλων: Το πρώτο θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η γεωργία, των οποίων η διασύνδεση θα πρέπει να είναι μονόδρομος ενώ το δεύτερο θα στηρίζεται στην έρευνα και την καινοτομία.

Άλλωστε, με αφορμή την ύπαρξη αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού, που του δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί διαφορετικά από άλλες περιοχές της χώρας, οι μέχρι σήμερα δράσεις του μπορούν να χαρακτηριστούν από μεγάλη εξωστρέφεια. Θα πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει οι μελλοντικές χρηματοδοτήσεις της να στραφούν κυρίως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την τόνωση της ανάπτυξης, ώστε να συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στους τομείς αυτούς και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο.

Η ύφεση, όμως, που καταγράφεται εθνικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να την αφήνει αλώβητη. Οι όποιες αδυναμίες παρουσιάζονται σε επίπεδο αγοράς έχουν επηρεάσει την τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη, γεγονός που δυσχεραίνει τις επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις και μειώνει τα κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για τις τρέχουσες δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε χρόνο σχεδόν 200.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης, με αποτέλεσμα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό ο οποίος, όμως, έχει περιοριστεί δραστικά λόγω της πιστωτικής κρίσης.

Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η καθιέρωση ευέλικτων κανόνων που θα εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλια, θα τις βοηθούν να προωθήσουν καινοτόμες ιδέες στην αγορά με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αλλά και να επεκταθούν σε νέες αγορές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υποδομές.

Οι έξυπνες και καινοτόμες ιδέες είναι και εδώ απαραίτητες , να υπάρξουν συνέργειες και συνεργασίες όσων επιχειρούν, σε οποιονδήποτε κλάδο, και αρωγός σε όλο αυτό το εγχείρημα μπορεί να είναι η Παγκρήτια Τράπεζα. Δυναμική και αξιόπιστη, αντέχοντας τους οικονομικούς κλυδωνισμούς των τελευταίων ετών, βρίσκεται κοντά στους μετόχους της, έτοιμη να βοηθήσει αυτούς που προσπαθούν να αναπτυχθούν και έχουν μια καλή ιδέα. Αν ένας επιχειρηματίας σχεδιάσει και παρουσιάσει στην Τράπεζα ένα υγιές και υλοποιήσιμο πλάνο για την επιχείρησή του τότε και η Τράπεζα σίγουρα θα εξετάσει τη χρηματοδότησή του με πιο ελαστικά κριτήρια.

Σημαντικό, ωστόσο, είναι να υπάρξει σε όλους μια καλύτερη ψυχολογία η οποία θα βοηθήσει να δούμε το μέλλον πιο θετικά. Χρειάζεται τώρα, περισσότερο από ποτέ, να εστιάσουμε σε αναπτυξιακούς στόχους και με συνέπεια να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και ολόκληρης της χώρας συνολικότερα. Υπάρχουν σίγουρα ευκαιρίες που περιμένουν να τις εκμεταλλευτούμε.

Αντώνης Βασιλάκης
Επιχειρηματίας και υποψήφιος για τη νέα Διοίκηση στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα