Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν συνταγματικές οι περικοπές σε μισθούς και επιδόματα που έφερε το «Μνημόνιο 2». Αντισυνταγματικό κρίθηκε το σκέλος με το οποίο καταργείται η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία.

Ειδικότερα, τα μέτρα που ελήφθησαν και αφορούν τα μισθολογικά των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κρίθηκαν συνταγματικά από το ΣτΕ.

Πρόκειται μεταξύ άλλων για μείωση των αποδοχών κατά 22% και κατά 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών, την κατάργηση του επιδόματος γάμου, την κατάργηση της υπογραφής των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (κατώτερες αποδοχές) μετά από διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων (ΣΕΒ-ΓΣΕΕ), τη λεγόμενη «μετενέργεια», κ.λπ..

Οι δικαστές απέρριψαν ως αβάσιμους για «λόγους υπέρτερου κοινωνικού συμφέροντος» όλους τους ισχυρισμούς της ΓΣΕΕ, της ΟΤΟΕ, των άλλων Οργανώσεων, κ.λπ. που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ, εκτός από αυτούς που αφορούν την διαιτησία.

Το Μνημόνιο 2 είναι συμπληρωματικό του μνημονίου Ι (νόμος 3845/2010) το οποίο κρίθηκε νόμιμο με την υπ' αριθμόν 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Στην β του 2012 συμμετείχαν 55 σύμβουλοι Επικρατείας και τώρα στον Μνημόνιο ΙΙ συμμετείχαν 31.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με μία απόφαση 60 σελίδων (2307/2014) αποφάνθηκε ότι είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του Συντάγματος) η κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία (νόμοι 1876/1990 και 3899/2010) για την επίλυση εργασιακών θεμάτων (αύξηση αποδοχών, επιδόματα, άδειες, αργίες, κ.λπ.). 

Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι το άρθρο 3 της Π.Υ.Σ. 6/2012 με το οποίο ορίσθηκε ότι «η προσφυγή στην διαιτησία προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση συμφωνία των μερών, αντίκειται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του Συντάγματος και ως εκ τούτου είναι ακυρωτέα».

Παράλληλα, με την απόφαση του ΣτΕ επανήλθε η διαιτησία στο παλαιό νομοθετικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίοι μπορούσαν να πηγαίνουν στην διαιτησία προς επίλυση όλα τα θέματα των εργασιακών σχέσεων και όρων (μισθοί, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.). Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματική τη ρύθμιση τόσο της Π.Υ.Σ. 6/2012, όσο και του νόμου 3899/2010 που περιόριζε τη διαιτησία αποκλειστικά μόνο στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομισθίου.

newpost.gr