Μια απρόσμενη ανατροπή επεφύλασσε η επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών απο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Χανίων.

Έτσι, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο, ο συνδυασμός "Ανταρσία στα Χανιά" κερδίζει μια έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού Σεραφέιμ Ρίζος.

Η έδρα αυτή, αφαιρείται απο τον συνδυασμό του Μανώλη Σκουλάκη και έτσι δεν εκλέγεται η Νίκη Αποστολάκη.

Τώρα πλέον, η όποια αμφισβήτηση της απόφασης του Πρωτοδικείου μπορεί να γίνει μόνο στο Εκλογοδικείο.

Ειδικότερα στην απόφαση του Δικαστηρίου για την κατανομή των εδρών αναφέρονται τα εξής:

Εκλογές Κυριακής 18 Μαίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 78.328
ΨΗΦΙΣΑΝ: 48.967
ΑΚΥΡΑ: 1.426
ΛΕΥΚΑ: 584
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ/ΛΕΥΚΩΝ: 2010
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: 46.957

Από τους συνδυασμούς που μετείχαν στην εκλογή της Κυριακής 18/5 , έλαβαν:
Α) «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ», ψήφους 978, δηλαδή ποσοστό 2,07 %.
Β) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ», ψήφους 2.278, ήτοι ποσοστό 4,82%.
Γ) «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ», ψήφους 13.121, ήτοι ποσοστό 27,97%.
Δ) «Δημοτική Πρωτοβουλία 100/5 – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ» , ψήφους 8.907, ήτοι ποσοστό 18,97%.
Ε) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», ψήφους 7.433, ήτοι ποσοστό 15,83%
ΣΤ) «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», ψήφους 14.240, ήτοι ποσοστό 30,33%.

Εκλογές Κυριακής 25 Μαίου

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 78389
ΨΗΦΙΣΑΝ: 47.586
ΑΚΥΡΑ: 2.193
ΛΕΥΚΑ: 2.183
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΩΝ/ΛΕΥΚΩΝ: 4.376
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: 43.210

Από τους συνδυασμούς που μετείχαν στην εκλογή, έλαβαν:
Α) «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Βάμβουκα Αναστάσιο (Τάσο) του Δημητρίου 25.882 ψήφους, ήτοι ποσοστό 59,88%.
Β) «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σκουλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου 17.328 ψήφους, ήτοι ποσοστό 40,12%.

Η κατανομή των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

1) Ως προς τις 25 έδρες της Α' κατανομής:
Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων (ΣΕΨ) που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία: 46.957.
Εκλογικό μέτρο: ΣΕΨ διά του αριθμού των εδρών και το πηλίκο, παραλειπομένου του κλάσματος, αυξημένο κατά μία μονάδα, ήτοι:
[46.957 : 25] + 1 = 1878 + 1 = 1.879.

Με βάση το ως άνω εκλογικό μέτρο, οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία λαμβάνουν τις 8 παρακάτω έδρες, αφού ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο:
Α)Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» λαμβάνει 7 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.087.
Β) Ο συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ λαμβάνει 6 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.847.
Γ) Ο συνδυασμός «Δημοτική Πρωτοβουλία 100/5 – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ» λαμβάνει 4 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.391.
Δ)Ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», λαμβάνει 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.796.
Ε) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ», λαμβάνει 1 έδρα και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 399.
ΣΤ) Ο συνδυασμός «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» με έγκυρα ψηφοδέλτια 978 δεν λαμβάνει καμία έδρα.

Επειδή δε το σύνολο των εδρών (7+6+4+3+1=21), που με βάση την προηγούμενη διαδικασία λαμβάνουν οι ως άνω συνδυασμοί, υπολείπεται των προς διάθεση εδρών της Α' κατανομής (25), οι έδρες που απομένουν (4) διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους. Να σημειωθεί ότι κατά την κατανομή αυτών των εδρών, που διενεργείται με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων, συμμετέχουν μόνο εκείνοι οι συνδυασμοί, οι οποίοι με βάση τα αποτελέσματα και της επαναληπτικής ψηφοφορίας έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του επιλαχόντος και όχι ο συνδυασμός που κατά την επαναληπτική ψηφοφορία αναδείχθηκε επιτυχών (βλ. και
ΣΤΕ 1383/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 61/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ).
Συνεπώς, από μία επιπλέον έδρα λαμβάνουν οι συνδυασμοί: «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ», «Δημοτική Πρωτοβουλία 100/5 – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ», «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» που έχουν τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

Έτσι, τις 25 έδρες της Α' κατανομής λαμβάνουν οι παραπάνω συνδυασμοί ως εξής:
Α) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» λαμβάνει 7 έδρες,
Β) Ο συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» λαμβάνει 7 έδρες,
Γ) Ο συνδυασμός «Δημοτική Πρωτοβουλία 100/5 – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ» λαμβάνει 5 έδρες,
Δ) Ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», λαμβάνει 4 έδρες,
Ε) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ», λαμβάνει 1 έδρα και
ΣΤ) Ο συνδυασμός «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» λαμβάνει 1 έδρα.

2) Ως προς τις 24 έδρες της Β' κατανομής:

Α) Ο επιτυχών συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» προκειμένου να λάβει συνολικά 29 έδρες (τα 3/5 των 45 εδρών του δημοτικού συμβουλίου), λαμβάνει 22 έδρες.
Β) Ο συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία, λαμβάνει τις υπόλοιπες 2 έδρες.
Συνεπώς, τις 49 έδρες (σύνολο Α' και Β’ κατανομής) λαμβάνουν οι παραπάνω συνδυασμοί ως εξής:

Α) Ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» λαμβάνει 29 έδρες,
Β) Ο συνδυασμός «ΧΑΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ» λαμβάνει 9 έδρες,
Γ) Ο συνδυασμός «Δημοτική Πρωτοβουλία 100/5 – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ» λαμβάνει 5 έδρες,
Δ) Ο συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ», λαμβάνει 4 έδρες  
Ε) Ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ», λαμβάνει 1 έδρα και 
ΣΤ) Ο συνδυασμός «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» λαμβάνει 1 έδρα.

Ποιοί είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται

Απο τον συνδυασμό "Δήμος Ενεργών Πολιτών"

- Στην εκλογική περιφέρεια ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι τρεις πρώτοι ήτοι: 1) ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 3) ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται
αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι πέντε πρώτοι, ήτοι: 1) ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
2)ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3)ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 4)ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 5)
ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΘΕΡΙΣΟΥ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι τρεις πρώτοι, ήτοι: 1)ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 2)ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και 3)ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΚΕΡΑΜΙΩΝ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ενώ ο ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
εκλέγεται αναπληρωματικός. 
- Στην εκλογική περιφέρεια ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι πέντε πρώτοι, ήτοι :
1)ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2)ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, 3)ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 4)ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ και 5)ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΣΟΥΔΑΣ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι δύο πρώτοι, ήτοι: 1)ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 2)ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΧΑΝΙΩΝ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι παραπάνω δέκα πρώτοι του συνδυασμού στην ως άνω εκλογική περιφέρεια, ήτοι:
1)ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 2)ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3)ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 4)ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 5)ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 6)ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 7)ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 8)ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, 9)ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 10)ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί

Απο τον συνδυασμό "Χανιά Μαζί για τον Δήμο Μας"

- Στην εκλογική περιφέρεια ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας
περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλοι εκλέγεται η ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ (ΝΑΝΣΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι
υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΘΕΡΙΣΟΥ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας
περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ τακτική Δημοτική Σύμβουλος εκλέγεται η ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας
περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΣΟΥΔΑΣ τακτική Δημοτική Σύμβουλος εκλέγεται η ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ενώ όλοι οι υπόλοιποι
υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΧΑΝΙΩΝ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται ο υποψήφιος δήμαρχος του ως άνω επιλαχόντος συνδυασμού Σκουλάκης Εμμανουήλ του
Γεωργίου, καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια έλαβε τις περισσότερες έδρες (4) ο ανωτέρω επιλαχών συνδυασμός, και οι τρεις πρώτοι του συνδυασμού στην ως άνω εκλογική περιφέρεια, ήτοι οι: 1) ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 2) ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 3) ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.

Από τον συνδυασμό «Δημοτική Πρωτοβουλία 100/5 – ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ»

- Στην εκλογική περιφέρεια ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας
περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι
υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΧΑΝΙΩΝ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται ο υποψήφιος δήμαρχος του ως άνω επιλαχόντος συνδυασμού Παπαδογιάννης Αριστείδης (Άρης)
του Κωνσταντίνου, καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια έλαβε τις περισσότερες έδρες (3) ο ως άνω επιλαχών συνδυασμός, και οι δύο (2) πρώτοι του συνδυασμού στην
ανωτέρω εκλογική περιφέρεια, ήτοι οι: 1)ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και 2)ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ενώ
όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.


Απο τον συνδυασμό "Πρωτοβουλία Πολιτών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Χανιά-Πρώτα ο άνθρωπος"

- Στην εκλογική περιφέρεια ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ τακτική Δημοτική Σύμβουλος εκλέγεται η ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας
περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.
- Στην εκλογική περιφέρεια ΧΑΝΙΩΝ τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται ο υποψήφιος δήμαρχος του ως άνω επιλαχόντος συνδυασμού Σαρρής Ιωάννης του Γεωργίου,
καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια έλαβε τις περισσότερες έδρες (3) ο ανωτέρω επιλαχών συνδυασμός, και οι δύο πρώτοι του συνδυασμού ήτοι: 1) ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σταύρου και 2)ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ του Κωνσταντίνου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί.


Απο τον συνδυασμό "Λαική Συσπείρωση Χανίων"

Στην εκλογική περιφέρεια ΧΑΝΙΩΝ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο υποψήφιος δήμαρχος του ως άνω επιλαχόντος συνδυασμού ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια έλαβε την μοναδική έδρα ο ανωτέρω επιλαχών συνδυασμός, ενώ όλοι οι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί


Απο τον συνδυασμό "Ανταρσία στα Χανιά Αντικαπιταλιστική Αριστερή Κίνηση για την Ανατροπή"

Στην εκλογική περιφέρεια ΧΑΝΙΩΝ τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος εκλέγεται ο υποψήφιος δήμαρχος του ως άνω επιλαχόντος συνδυασμού Ρίζος Σεραφείμ του Νικολάου,
καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια έλαβε την μοναδική έδρα ο ανωτέρω επιλαχών συνδυασμός, ενώ όλοι οι υποψήφιοι της ίδιας περιφέρειας εκλέγονται αναπληρωματικοί