Η Ελληνική Εταιρεία για την Σκλήρυνση κατα Πλάκας διοργανώνει  ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «Σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις στην ΣΚΠ»
την Κυριακή 29/6/2014 (ώρα προσέλευσης 12:00-12:30) στο Εµπορικό Κέντρο Τεχνόπολις  (Μπλέ Αίθουσα), στην Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 116, Αµµουδάρα Γαζίου.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το εξής:

12:00 Προσέλευση - Καφές

12:30–13:00 Εισαγωγή: Αναστάσιος Ωρολογάς, Καθηγ. Νευρολογίας, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΣΚΠ, Διευθυντής Α΄ Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

13:00–13:30 Θωµάς Μαρής, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Θέµα: «Εξατοµίκευση της θεραπείας σε ασθενείς µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας»

13:30–14:00 Κοτζαµάνη Δήµητρα, Νευρολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήµιο Κρήτης Θέµα: «Βαδίζοντας προς µια καλύτερη ποιότητα ζωής»

14:00–14:30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Συζήτηση µε το κοινό