Την ετήσια έκθεση για το 2013 παρέδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής στον πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

Στην έκθεση, την ενδεκάτη που παρουσιάζεται από την ίδρυση του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αποτυπώνεται η δραστηριότητα και το έργο της Αρχής ως και των Ελεγκτικών Μηχανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, που παρακολουθούνται και αξιολογούνται για το 2013.

«Σας παραδίδω την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή και των Ελεγκτικών Σωμάτων, όπου αποτυπώνονται όλες οι λειτουργίες του Δημοσίου, οι πειθαρχικές ποινές, το Πόθεν Έσχες όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου» ανέφερε ο κ. Ρακιντζής παραδίδοντας την έκθεση στον κ. Μεϊμαράκη, συμπληρώνοντας ότι στον πρόλογο της έκθεσης περιλαμβάνονται και ορισμένες προτάσεις του.

«Η έκθεσή σας αποτελεί ένα επιστημονικό πόνημα, το οποίο λαμβάνουμε πάντα πολύ σοβαρά υπόψιν και πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση, προκειμένου να εφαρμοστούν τα όσα επισημαίνετε. Η έκθεσή σας αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς ανάγνωσης από όλους τους συναδέλφους, στους οποίους και θα παραδώσω την έκθεση του 2013 και ελπίζω πως θα συμβάλλουμε δημιουργικά σε όσα επισημαίνετε και εύχομαι να συνεχίσετε το σημαντικό έργο σας με τον ίδιο ζήλο, παρά τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργείτε και για τον επόμενο χρόνο» είπε ο κ. Μεϊμαράκης παραλαμβάνοντας την έκθεση.

in.gr