Με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση, για να μπορέσουν οι Ρεθεμνιώτες και οι επισκέπτες να απολαύσουν όλες ανεξαιρέτως τις παραστάσεις που θα επιλέξουν, στη διάρκεια του καλοκαιριού, το Γραφείο Πολιτισμού – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. του Δήμου Ρεθύμνης διατίθεται να συντονίσει και να προβάλλει τις εκδηλώσεις όλων των φορέων.

Για το λόγο αυτό καλεί όλες τις Υπηρεσίες, τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου Ρεθύμνης που διοργανώνουν εκδηλώσεις, να ενημερώνουν το Γραφείο Πολιτισμού στο e-mail [email protected] (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) για την αποφυγή επικάλυψης εκδηλώσεων μεταξύ τους.