Η Ε.Π.Σ. Χανίων ενημέρωσε τα σωματεία-μέλη της αναφορικά με το πιστοποιητικό υγείας.

Αναλυτικά:

«Σύμφωνα με το Άρθρο 3 περ. δ του Κανονισμού Ιδιότητας-Μετεγγραφών Παράρτημα Β, οποιαδήποτε αίτηση μεταβολών κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Χανίων πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας, στο οποίο θα αναφέρεται ότι ένας ποδοσφαιριστής είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί στο σωματείο.
Μπορεί να εκδοθεί κατά το νόμιμο τύπο έχοντας το ίδιο κύρος και από ιδιώτη ιατρό.

Δεν απαιτείται η υποβολή του σε περίπτωση αποδέσμευσης ποδοσφαιριστή.»