Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη συνεδρίαση του της 25/06/2014 συζήτησε ύστερα από πρόταση του Δημάρχου και σχετικές αναφορές του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου και της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” το θέμα του επιμερισμού της αξιολόγησης των υπαλλήλων με ποσοστά (Νόμος 4250/26-3-2014) και ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το Δημοτικό Συμβούλιο: εκφράζει την αντίθεση του στο προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων στους Δήμους και κυρίως στον επιμερισμό της αξιολόγησης των υπαλλήλων με ποσοστά, που είναι διάταξη αυθαίρετη και αντισυνταγματική.

Ζητά την εφαρμογή της αναστολής (πάγωμα) του Νόμου, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ όπου έχει γίνει προσφυγή και προτείνει τη σύσταση τετραμελούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ, την ΠΟΕ ΟΤΑ και ΠΟΠ – ΟΤΑ, προκειμένου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, που θα θέτει το πλαίσιο αξιολόγησης και δεν θα παραπέμπει σε απολύσεις και διαθεσιμότητα στους Δήμους.

Εντέλλει το Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση του Νόμου και να μην αποστείλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου τον επιμερισμό των ποσοστών αξιολόγησης των υπαλλήλων.