Θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη σύνδεση του νέου αντλιοστασίου στην ανατολική λεκάνη της χερσαίας ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ Νίκη Αποστολάκη θα υπάρξουν μικρές παρεμβάσεις προκειμένου χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην περιοχή να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός που περιλαμβάνει την κατάργηση των παλαιών αντλιοστασίων, τη λειτουργία του νέου με παράλληλες δοκιμές των ηλεκτρολογικών πινάκων.

Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνονται για 2-3 μέρες και για 2-3 ώρες σε πρωινές ώρες.