Ανοίγουν 57 θέσεις στο υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για την τοποθέτηση υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄167).

Πρόκειται για 48 θέσεις κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και 9 κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ειδικότητας γεωλόγων, μηχανολόγων μηχανικών, μηχανικών περιβάλλοντος, τοπογράφων, πληροφορικής, χημικών, πληροφορικής, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών αεροναυπηγών, χειριστών αεροσκαφών.

Οι θέσεις «ανοίγουν» στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων, στον Τομέα Μεταφορών και Δικτύων, στην Επιτροπή Διερεύνησης και Ασφάλειας Πτήσεων, στην Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.

Οι διαδικασίες για υποβολή αιτήσεων μετάταξης/μεταφοράς και οι πίνακες με τον αριθμό των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα περιγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση 13/2014 του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β΄, αριθμ. φύλλου 1718/26-6-2014).

tovima.gr