Στην επιβολή προστίμου ύψους 16.300 ευρώ σε εταιρεία στη Κρήτη, προχώρησε το ΥΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και αφορά παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα το πρόστιμο επεβλήθη στην εταιρεία "CRETA FARM" που διατηρεί εγκαταστάσεις στην περιοχή του "Λατζιμά" Ρεθύμνου. ενώ το αιτιολογικό της επιβολης προστίμου αναφέρει ότι στην εταιρεία οι παραβάσεις αφορούν σε:

Πρόκειται για μια από τις 13 περιπτώσεις πανελλαδικά που το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε κυρώσεις σε μονάδες, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές και σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου κ.ά.

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται: μία επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, δύο επιχειρήσεις σκραπ, μία επιχείρηση διαχείρισης ΑΕΕΚ, μία υγειονομική μονάδα, ένα ελαιουργείο, μία κεραμοποιία, μία βιομηχανία αλλαντικών, μία τεχνική εταιρεία, τρεις ΟΤΑ (δήμοι) και ένας σύνδεσμος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Δείτε εδώ το pdf με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ