Ο πρώην Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης και επικεφαλής του συνδυασμού «Χανιά 21ος αιώνας» έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χθες, Δεύτερα 23/5/2011, λάβαμε την πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, την Τετάρτη 25/05/2011 το απόγευμα και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα το "Παλιό Νοσοκομείο Χανίων". Μέχρι αυτή τη στιγμή, Τρίτη 24/05/2011 και ώρα 13:30 δεν έχουμε παραλάβει την εισήγηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Χριστίνη Φραγκογιάννη-Τσάφαρη στη πρόσκληση του Δ.Σ. επικαλείται το άρθρο 67 παρ 5 του Ν.38582/2010 η οποία αναφέρει ΄΄Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων΄΄.

Στα παραπάνω έχω να παρατηρήσω τα εξής

α) η πρόσκληση κατά παράβαση του Νόμου δεν αναφέρει τον λόγο του κατεπείγοντος.
β) θα πρέπει να αποδείξουν οι αρμόδιοι γιατί δεν συζητήθηκε το θέμα σε τακτικό Δ.Σ. το οποίο θα μπορούσε να γίνει 2 μέρες αργότερα.
γ) Βεβαίως και το Δ.Σ. αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος αλλά η κρίση του τελεί υπό τον έλεγχο της νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα.
Κατά την γνώμη μου η Δημοτική αρχή επικαλείται το Έκτακτο για να μπορέσει, κατά την προσφιλή της τακτική, να καταθέσει την εισήγηση την τελευταία στιγμή ή να μην καταθέσει καθόλου γραπτή εισήγηση.

Η συνέχεια αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στο Δ.Σ. της Τετάρτης 25/5/2011
».