Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής   με τον  α. π. 212/10.2.11 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου (απ ΕΥΠΕ/1Θ6867/2Α11) η   Προμελέτη  Περιβαλλοντικών   Επιπτώσεων   (ΠΠΕ)  του   έργου «Ανάπλαση παραλιακών μετώπων οικισμών Σισίου και Μιλάτου».

Κατόπιν της γνωμοδότησης των αρμοδίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται από το νόμο, θα συνεχιστούν άμεσα οι διαδικασίες για την κατάθεση της μελέτης του εν λόγω έργου.

Άγιος Νικόλαος, 24/05/2011, Γραφείο Τύπου