Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας χθες και προχθές με τη συμμετοχή και των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ήταν: Η παρουσίαση των πολιτικών που ακολουθούν οι Ιταλικές Περιφέρειες για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωκοινοβούλιο για τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής - Ιονίου (όπου περιλαμβάνεται η Κρήτη). 

Οι παράγοντες που μπορούν να διασυνδέσουν τον πολιτισμό με το βιώσιμο τουρισμό, στην ευρωπαική περιφέρεια.. Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του νέου προγράμματος MED-SPRING και η παρουσίαση των νέων προγραμμάτων για τη Διαμεσογειακή Επιτροπή και οι προοπτικές τους.

Για το πρώτο θέμα, όπως και στην Ισπανία κάθε Ιταλική Περιφέρεια εφαρμόζει διαφορετική πολιτική για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη δημιουργία νέου τύπου επαγγελμάτων. Στην παρέμβασή του ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης τόνισε ότι «οι άνεργοι νέοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένας πόρος ανάπτυξης με δυναμική και όχι ως πρόβλημα.», θέση που επικρότησαν και οι άλλοι εκπρόσωποι.

Στη συζήτηση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωκοινοβούλιο για τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής - Ιονίου (όπου περιλαμβάνεται η Κρήτη), επισημάνθηκε η ανάγκη να ενσωματωθούν δράσεις προς την ίδια κατεύθυνση πολιτικής στα νέα Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-14 .