Το ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ανακοινώνει ότι οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του,  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βουκολιών και Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκινέ, για την νέα σχολική περίοδο 2014-2015 θα αρχίσουν από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βουκολιών , τηλ.2824031796

• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκινέ, τηλ.2821078044