Διεύρυνση των κοινωνικών κατηγοριών που δικαιούνται μετεγγραφής ανακοινώνει ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Όπως αναφέρει το Βήμα, σύμφωνα με τις τελικές αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας ισχύουν όσα ήδη ψηφίστηκαν περί ελεύθερης μετεγγραφής τρίτεκνων, πολύτεκνων και ειδικών κατηγοριών αλλά προστίθενται στις κατηγορίες που δικαιούνται των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και οικογένειες με βάση το ετήσιο εισόδημα τους.

Έτσι, όλοι οι επιτυχόντες που, είτε έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον το ετήσιο κατά το περασμένο έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των 9.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

Επιπλέον μειώνονται οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι μετεγγραφές πρέπει να ολοκληρώνονται διοικητικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο την αίτηση ενός φοιτητή στο Ίδρυμα που δικαιούνται μετεγγραφής.

Τα παραπάνω θα κατατεθούν με την μορφή τροπολογίας στη Βουλή.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι σε κάθε περίπτωση να μετεγγραφούν κοντά στον τόπο κατοικίας όσοι περισσότεροι φοιτητές είναι δυνατόν, και να μην επιβαρυνθούν τα ΑΕΙ σε τέτοιο βαθμό που να χαμηλώσει η ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική φόρμα που δημιουργηθεί στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Παιδείας.

Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν με την υποβολή της αίτησης έως δύο αντίστοιχα τμήματα - πανεπιστημίων για τους επιτυχόντες σε πανεπιστήμια, και ΤΕΙ για τους επιτυχόντες σε ΤΕΙ - με το τμήμα στο οποίο πέτυχαν, στις πανελλαδικού επιπέδου εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012, στα οποία επιθυμούν να γίνει η μεταφορά των θέσεων τους.

Η μεταφορά της θέσης αρχίζει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

in.gr