Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πλέον θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Έτσι οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ, και αφορά και την κύρια αλλά και την επικουρική σύνταξη για όλους τους ασφαλισμένους εκτός από αυτούς που υπάγονται στα ταμεία που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι του ταμείου του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) και του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

Αυτοί οι ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω των εντύπως καθώς τα ταμεία τους έχουν διατηρήσει αυτόνομα μηχανογραφικά συστήματα ενώ θα εξακολουθήσει να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της έντυπης αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3) για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, δεδομένου ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υποβάλλοντας την αίτηση ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης, ενώ αποκτούν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται και οι ουρές στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης

- Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr)
- Ακουλουθείτε τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους»/«Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης»
-Είτε με πιστοποίηση μέσω TAXISNET από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, είτε με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική υπηρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ καθοδηγεί τους ασφαλισμένους με συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης και από τα ΚΕΠ.

newpost.gr