Η Περιφέρεια Κρήτης, συνεχίζοντας τη διαδικασία διαβούλευσης για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 οργανώνει ημερίδα με θέμα: Το πλαίσιο κατάρτισης και το περιεχόμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Ατλαντίς, στο Ηράκλειο.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστεί στους φορείς και κοινωνικοοικονομικούς εταίρους της Κρήτης, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης(ΣΕΣ) , όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στις υπηρεσίες της ΕΕ μέχρι 17/7/2014.

Των παρουσιάσεων θα προηγηθεί ομιλία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη σχετική με τις προοπτικές της Κρήτης τη νέα προγραμματική περίοδο και τις δυνατότητες που παρέχουν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι φορείς αλλά και οι πολίτες της Κρήτης καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο ΠΕΠ Κρήτης τόσο κατά τη διάρκεια της ημερίδας όσο και μετά το πέρας αυτής συμβάλλοντας έτσι σ’ έναν αποτελεσματικό διάλογο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.