Ο βουλευτής Ηρακλείου των ΑΝ.ΕΛ Κ.Δαμαβολίτης με αφορμή επιστολή, που έλαβε από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης κύριο Ε.Καπετανάκη και η οποία θίγει το τεράστιο πρόβλημα της διοικητικής υποστελέχωσης του Τεχνολογικού Ιδρύματος, βρέθηκε χτες στο ΤΕΙ Ηρακλείου με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων και την συζήτηση προτάσεων επίλυσης αυτών.

Ο Πρόεδρος αφού επεσήμανε στον βουλευτή την ευρέως αναγνωρισμένη ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα του Ιδρύματος γνωστοποιώντας παράλληλα την άμεση προσφορά του στην τοπική κοινωνία (παραχώρηση χρήσης χώρων για ΙΕΚ και πειραματικό σχολείο, αποκομιδή απορριμμάτων, δρομολόγηση ανακύκλωσης, φωτισμός και συντήρηση δρόμων της περιοχής) έθεσε τα ακόλουθα αιτήματα :

• Τοποθέτηση διοικητικών υπαλλήλων στο ΤΕΙ Κρήτης στα πλαίσια της δι-ιδρυματικής κινητικότητας

• Ειδική μεταχείριση ως προς την καταβολή δημοτικών τελών μέσω ανταποδοτικής προσφοράς

• Βελτίωση προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος

• Αλλαγή πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου όσον αφορά τα αδέσποτα σκυλιά

Ο βουλευτής δεσμεύτηκε να προβεί σε σειρά ενεργειών κυρίως σε επίπεδο Δήμου για την εξεύρεση λύσεων.