Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς θα γίνουν οι δοκιμές για τον έλεγχο της αντοχής των πυρηνικών μονάδων στις φυσικές καταστροφές και τα γεγονότα ανθρώπινης παρέμβασης.

Ο συμβιβασμός, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ENSREG), διαχωρίζει την ασφάλεια των μονάδων έναντι των κινδύνων καταστροφής και ατυχήματος, καθώς και την ασφάλειά τους απέναντι σε τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορά.

Προβλέπει ακόμη πολύ εξελιγμένες δοκιμές ασφαλείας για τον έλεγχο της αντοχής των πυρηνικών μονάδων της ΕΕ σε φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς και πλημμύρες, καθώς και «συνέπειες για κάθε είδους ατύχημα φυσικής ή ανθρώπινης προέλευσης» σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Όμως, οι ρυθμιστικές Αρχές έχουν υπογραμμίσει στο σχέδιο της διακήρυξής τους (αντίγραφο του οποίου εξασφάλισε το AFP,) ότι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα για τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια κατά της τρομοκρατίας.

Το συμβιβαστικό σχέδιο προτείνει τέλος «τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και εκπροσώπους της Επιτροπής», της οποίας η μορφή, η εντολή και οι μέθοδοι εργασίας θα πρέπει ακόμη να καθοριστούν.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ζητήσει από τις ρυθμιστικές Αρχές να συμφωνήσουν σχετικά με τα κριτήρια για τη διεξαγωγή των δοκιμών για τον έλεγχο της αντοχής των πυρηνικών μονάδων στην ΕΕ, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ενός δυστυχήματος, όπως αυτό της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία.


in.gr