"Μνημόνιο" φαίνεται πως εφαρμόζεται και στο νέο σχέδιο για το νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς προβλέπει λιγότερες θέσεις σε ότι αφορά τις κλίνες αλλά και τη στελέχωση των υπηρεσιών σε σχέση με το προηγούμενο που είχε απορριφθεί από το υπουργείο οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο έστειλε πίσω κείμενο για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και αμέσως άρχισαν οι διεργασίες για την υποβολή νέου.

Η σύνταξη του κειμένου ολοκληρώθηκε από πλευράς Διοίκησης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην οποία έχει αναρτηθεί.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση ναι μεν θα γίνουν μειώσεις σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό αλλά αφού πρώτα ληφθούν κατά προτεραιότητα υπόψη οι πραγματικές ανάγκες  του Νοσοκομείου σε σχέση με τον πληθυσμό και τις ιδιαιτερότητες του νομού και που ασφαλώς δεν καλύπτονται από τον παλιό Οργανισμό που είναι κατά πολύ ξεπερασμένος.

Σημειώνεται πως το Νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στο νομό 24ωρης εφημερίας και ανήκει σε προβληματική περιοχή τύπου Β΄.

Μεταξύ άλλων με τον νέο Οργανισμό νομιμοποιούνται τμήματα που λειτουργούν εδώ και χρόνια στο Νοσοκομείο αλλά στα «χαρτιά» δεν υπάρχουν, όπως είναι η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού για παράδειγμα. Προβλέπεται επίσης επέκταση της ΜΕΘ με Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Ενσωματώθηκαν επίσης ειδικότητες, όπως ρευματολόγος και ενδοκρινολόγος, καθώς έγινε σαφές και από ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν ασθενείς ότι είναι ειδικότητες απαραίτητες.

Επίσης προβλέπεται Μονάδα εξωτερικής χημειοθεραπείας και θέση ογκολόγου, καθώς οι καρκινοπαθείς ακολουθούν θεραπεία στο Νοσοκομείο, άτυπα όμως. 

Προτεραιότητα στον νέο Οργανισμό έχει η ανάπτυξη του διατομεακού τμήματος των επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) σε αυτόνομο τμήμα που θα συνεπικουρείται από όλες τις εμπλεκόμενες με το επείγον ειδικότητες.

Προβλέπονται 126 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Στην κατανομή ενισχύθηκαν ιδιαιτέρως το ΤΕΠ, η ΜΕΘ και ΜΑΦ, το αναισθησιολογικό, το καρδιολογικό, η χειρουργική, η παθολογική, το ορθοπεδικό, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, το Παιδιατρικό και το ακτινοδιαγνωστικό.

Συνολικά 352 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό απαιτούνται με τον νέο οργανισμό και ο αριθμός των νοσηλευτικών τομέων αυξάνεται από 2 σε 4. Οι βάρδιες του νοσηλευτικού προσωπικού ορίστηκαν βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Η Διοικητική Υπηρεσία αναδιαρθρώνεται πλήρως και προστίθεται η Υποδιεύθυνση οικονομικού, ενώ κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση των πληροφοριακών υποδομών.