Νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις πρέπει να αναμένονται εντός του 2015 καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία πρόνοιας θα χρηματοδοτούνται μόνο με ίδια μέσα χωρίς πρόσθετη κρατική επιχορήγηση. 

Ήδη από την 1η Ιουλίου 2014 εφαρμόζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, ενώ ήδη από τα τέλη Ιουνίου έπρεπε να είναι έτοιμη η λίστα με τη δεύτερη δόση των υπό κατάργηση πόρων, των πόρων (επιβαρύνσεων) που χρηματοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, κανένα επικουρικό ταμείο δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από πρόσθετους δημόσιους πόρους, ενώ και στα ταμεία εφάπαξ η εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας οδηγεί αναπόφευκτα σε νέους περιορισμούς εντός του 2015.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ποιοι από τους εναπομείναντες πόρους θα έχουν καταργηθεί, ενώ μέχρι τον Νοέμβριο πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και οριστικοποίηση θεσμοθέτησης ασφαλιστικών εισφορών όπου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ή μείωσης των συνταξιοδοτικών παροχών. Σε αυτό το πλαίσιο ορισμένα από τα επικουρικά ταμεία αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουν τον διαχωρισμό των κλάδων (εάν λειτουργούν και ως φορείς χορήγησης εφάπαξ βοηθημάτων) καθώς και τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία με πρόσθετη εισφορά και συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης ή τραπεζών.

Πάντως, σύμφωνα με προτάσεις που έχουν υποβληθεί δεν αποκλείεται ακόμη και η επιλογή ενοποίησης της επικουρικής σύνταξης στους κλάδους κύριας σύνταξης. Σε αυτήν την περίπτωση ο δεύτερος πυλώνας θα λειτουργεί μόνο με τα επαγγελματικά Ταμεία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σοβαρή ένδειξη που να πιστοποιεί ότι στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας γίνεται σοβαρή μελέτη για το αδιέξοδο μέλλον των επικουρικών συντάξεων.

newsbeast.gr