Πράσινο φως έδωσε χθες στη συνεδρίασή της η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Λιμένας Κολυμβαρίου – Β’ φάση (ολοκλήρωση του Λιμένα και προστασία της παρακείμενης ακτής)».

Μετά την θετική γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. στις 1-4-2014, στην οποία είχε παρασταθεί ο Πρόεδρος του Λ.Τ.Ν.Χ., Κώστας Μπροκαλάκης προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις του Λιμενικού Ταμείου, η χθεσινή θετική απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. αποτελεί ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα μέχρι την τελική έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου από το ΥΠΕΚΑ, καθώς πλέον απομένουν μόνο οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Πολύ σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι η μελέτη εγκρίθηκε από την Ε.Σ.Α.Λ. στο σύνολό της, κάτι για το οποίο επέμειναν προς την Επιτροπή τόσο ο Πρόεδρος του Λ.Τ.Ν.Χ. κ. Μπροκαλάκης όσο και ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης και το οποίο τελικά έγινε ομόφωνα αποδεκτό από αυτήν. 

Εγκρίθηκαν δηλαδή και τα έργα βελτίωσης του λιμένα στο σύνολό τους (επέκταση προσήνεμου μώλου, εσωτερικά λιμενικά έργα, αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χερσαίου χώρου, δίκτυα κλπ.), αλλά και το έργο της κατασκευής των τριών κυματοθραυστών με φυσικούς ογκολίθους για την προστασία της παρακείμενης ακτής από την διάβρωση, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, καθοριστική σ' αυτο το κομμάτι, ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα η συμβολή του βουλευτή Χανίων, Μανούσου Βολουδάκη, ο οποίος άσκησε πιέσεις στο υπουργείο, προκειμένου το έργο να γίνει δεκτό στο σύνολό του και όχι τμηματικά.

Στη συνεδρίαση της Ε.Σ.Α.Λ. στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραστάθηκαν ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων κ. Κώστας Μπροκαλάκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου κα. Αρτεμησία Σκουμπάκη και η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά κα. Άννα Κακαβελάκη, οι οποίοι υποστήριξαν και ανέπτυξαν αναλυτικά την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα κατασκευής του συνόλου των έργων που προβλέπει η μελέτη, προκειμένου και το λιμάνι να καταστεί λειτουργικό για τους αλιείς και η παρακείμενη ακτή να προστατευθεί από το φαινόμενο της διάβρωσης.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, λιμενικά έργα στην εσωτερική λιμενολεκάνη, αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χερσαίου χώρου του Λιμένα, υπόστεγο-αποθήκες για τους χρήστες, χώρους υγιεινής WC, δίκτυα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμού, δίκτυο παροχών νερού, δίκτυο πυρόσβεσης στο χερσαίο χώρο του λιμένα, ενίσχυση θωράκισης του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους και ως συνοδό έργο τρείς κυματοθραύστες με φυσικούς ογκολίθους για την προστασία της παρακείμενης ακτής από την διάβρωση.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000 €.

Επιπλέον στο λιμάνι του Κολυμβαρίου εντός του μήνα θα υπογραφεί σύμβαση για συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα το Λιμενικό Ταμείο Χανίων σε συνεργασία με το δήμο Πλατανιά θα προχωρήσει σε καθαρισμό και εκβάθυνση της εσωτερικής λιμενολεκάνης, στην οποία υπάρχει προσάμμωση, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το βάθος της.