Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις για τις θέσεις Αντιδημάρχων και Προέδρων στον Δήμο Χανίων και έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα, οι παρεμβάσεις και οι εκατέρωθεν πιέσεις.

Σύμφωνα με τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι 9, ενώ ήδη έχουν πάρει θέσεις πρόσωπα που ανήκαν παλαιότερα στην ομάδα του Μ. Σκουλάκη, αλλά και νεοεκλεγμένοι από τον Συνδυασμό του Τ. Βάμβουκα.

Όπως λένε οι πληροφορίες «αγκάθι» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελούν δύο πρόσωπα, όπου για κάποιους λόγους (;) δυσκολεύουν την διαδικασία, λόγους τους οποίους γνωρίζει μόνο ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος και οι στενοί του Συνεργάτες.

Οι κακές γλώσσες αναφέρουν ότι οι δύο εκλγεγμένοι δεν είναι αρεστοί στο προσωπικό των Υπηρεσιών που προορίζονται, με συνέπεια να υπάρχει φόβος να μην καταφέρουν να συνεργάζονται σωστά με τους υπηρεσιακούς.

Επίσης άλλες κακές γλώσσες αναφέρουν ότι ο νέος Δήμαρχος έχει δεχτεί σοβαρές πιέσεις να αφήσει εκτός του νέου Διοικητικού σχήματος ένα νέο και ικανό πρόσωπο, το οποίο πήρε και πολλούς σταυρούς.

Ο Παραπολιτικός