Στις εργασίες της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη Πάφο στη Κύπρο παρουσιάστηκε εκ μέρους των συμβούλων σχεδιασμού η μέχρι τώρα πορεία σύνταξης του σχεδίου του προγράμματος, αναφορικά με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης διαβούλευσης, τα συμπεράσματα των σχετικών εργαστηριών που έχουν πραγματοποιηθεί στις δύο χώρες και τις παρατηρήσεις των αρμόδιων φορέων, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Συζητήθηκε αναλυτικά το περιεχόμενο των αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος οι οποίοι επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον περαιτέρω προσδιορισμό των επιμέρους θεματικών στόχων και την προτεραιοποίηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων προς χρηματοδότηση.

Το υπό επεξεργασία σχέδιο του προγραμματικού εγγράφου πρόκειται να αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση στις 14 Ιουλίου 2014, με σκοπό την ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης αξιολόγησης και την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου, για την άμεση υποβολή του προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, και μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».