Αρχίζει ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς σε όλες τις ΤΚ ή ΔΚ του Δήμου Μυλοποτάμου και στην ΔΚ Ανωγείων.

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού.

Επίσης με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε ΤΚ ανακοινώσεις με τις ακριβείς τοποθεσίες που θα ψεκάζονται καθημερινά κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Ημερομηνία έκδοσης εντολής : 07-07-2014
Ημερομηνία έναρξης ψεκασμού : 08-07-2014
Διάρκεια ψεκασμού: Όχι μεγαλύτερη των έξι (6) ημερών και πάντα σύμφωνα με την διακήρυξη.

Υπενθυμίζουμε ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28Ο C και όταν πνέουν μεγάλης εντάσεως άνεμοι (>5 Μποφόρ)