Καθαρά κέρδη 10,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του έτους η Alpha Bank εκπλήσσοντας θετικά την αγορά. Η τράπεζα έλαβε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας από τον κίνδυνο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνοντας κατά 30% τις προβλέψεις σε σχέση με πέρυσι στα 260 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφανίζονται μειωμένα κατά 5,8% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 429,4 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις της σε ομόλογα έχουν περιοριστεί στα 3,7 δισ. ευρώ ενώ ο δανεισμός της από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει μειωθεί οριακά στα 13,5 δισ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας αγγίζει το 9,3%, γεγονός που, όπως επισήμανε ο πρόεδρός της Γ. Κωστόπουλος, καταδεικνύει ότι η Alpha ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη για ν' αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις.

Οσον αφορά τις επιδόσεις της τράπεζας το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν μείωση κατά 5,8% στα 429,4 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό κόστος περιορίστηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση και 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του προγράμματος περιορισμού των δαπανών.

Το πρόγραμμα αυτό μεταξύ άλλων περιελάμβανε τον εξορθολογισμό του δικτύου, τη μείωση του αριθμού του προσωπικού κατά περίπου 500 άτομα, κυρίως εξαιτίας των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων στην Ελλάδα, και της οριακής αντικατάστασής του.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο του 2011