Ειδική έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου σε σχέση με το κρέας πρόκειται να διεξάγει το Τμήμα Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου.

Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθεί η κατάσταση στην τοπική αγορά, να καταγραφεί ο ρόλος των παραδοσιακών κρεοπωλείων, να διερευνηθούν τυχόν αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και τα κριτήρια επιλογής τους, να παρουσιαστούν οι τρόποι προώθησης νέων προϊόντων, εκσυγχρονισμού των κρεοπωλείων και διασφάλισης της υγιεινής του κρέατος και ν’ αναλυθούν οι νέες τάσεις στην αγορά και οι τρόποι αντιμετώπισης του ανταγωνισμού από τα μεγάλα πολυκατάστημα.

Το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιου του Συνδέσμου Κρεοπωλών Ηρακλείου, στο οποίο επανεξελέγη Πρόεδρος ο κ. Θωμάς Φορτετσανάκης, Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στοχεύει στην αναβάθμιση των Κρεοπωλείων, στη σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και στη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου.

Τους τρόπους διεξαγωγής της έρευνας και τη μεθοδολογία που πρέπει ν’ ακολουθηθεί συζήτησε εκτενώς η Διοίκηση του Συνδέσμου Κρεοπωλών Ηρακλείου σε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλη Αλιφιεράκη, ο οποίος επανέλαβε την αμέριστη στήριξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και τα επαγγελματικά Σωματεία του Ηρακλείου.