Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής:

1. Όσον αφορά εχθρούς – Ασθένειες του Αμπελιού:

• Για τον Περονόσπορο
− Έχουν εμφανιστεί συμπτώματα σε όλες τις ζώνες καλλιέργειας του αμπελιού (πρώιμες, μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές).
− Στις συνθήκες της Κρήτης οι δροσιές του Μαΐου είναι σοβαρός επιδημιολογικός παράγοντας για την εξάπλωση της ασθένειας.
− Την περίοδο που διανύουμε η ασθένεια μπορεί να προσβάλλει κατευθείαν τα σταφύλια μετά από σύντομες βροχές ή μικρό χρόνο διαβροχής των φύλλων.
− Τα ευαίσθητα στάδια μούρου – άνθησης – καρπόδεσης πρέπει να είναι προστατευμένα.
− Να γίνεται καλή διαβροχή στο φύλλωμα και στα σταφύλια ψεκάζοντας με χαμηλή ταχύτητα κι από τις δυο πλευρές κάθε γραμμής.

• Για το Ωίδιο (Χολέρα) 
Τα ευαίσθητα στάδια άνθησης – καρπόδεσης πρέπει να είναι καλυμμένα. Να γίνει συνδυα-σμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο. Στην άνθηση να προτιμηθεί το θειάφι σε σκόνη.
Παρατήρηση: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από τους αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

2. Όσον αφορά εχθρούς των εσπεριδοειδών:

• Για τη Μύγα Μεσογείου
Παρατηρείται αύξηση των πληθυσμών στο δίκτυο παγίδευσης. Η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο προσβολών καθώς το έντομο δραστηριοποιείται περισσότερο.
Να γίνει άμεση καταπολέμηση στα όψιμα πορτοκάλια, γκρέϊπ φρούτ και όψιμα μανταρίνια. Λόγω της έντονης δραστηριότητας των ωφέλιμων εντόμων αυτή την περίοδο, που είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στον έλεγχο των εχθρών της καλλιέργειας, προτείνονται δολωματικοί ψεκασμοί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Το δόλωμα ψεκάζεται στο εσωτερικό των δένδρων σε κλαδιά χωρίς καρπούς, στους κορμούς και σε φράκτες. Ο δολωματικός ψεκασμός να επαναλαμβάνεται κάθε 10-12 μέρες.

• Για την Αφίδα (Μελίγκρα)
Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη σοβαρών προσβολών στη νεαρή βλάστηση, κυρίως στις βόρειες παραλιακές περιοχές. Συνιστάται καταπολέμηση όπου παρατηρείται προσβολή βλαστών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% στις πορτοκαλιές και 5% στις μανταρινιές.

• Για το Φυλλοκνίστη
Παρατηρήθηκαν οι πρώτες προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Επειδή το έντομο ανα-πτύσσει πυκνούς πληθυσμούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, απαιτούνται προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισμοί που θα περιορίσουν το έντονο δεύτερο κύμα βλάστησης.
Για τα δέντρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία συστήνονται τα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα:
- Κατάλληλο κλάδεμα ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός των δέντρων και αφαίρεση λαίμαργων βλαστών.
- Προσεκτικές λιπάνσεις και αποφυγή όψιμων καλοκαιρινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- Κανονικές αρδεύσεις.
Να προστατευτούν μόνο φυτώρια και νεαρά δέντρα ηλικίας 1-3 ετών με ψεκασμούς κάλυψης σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

• Για το Διαλευρώδη 
Οι ωοτοκίες στη νέα βλάστηση ξεκίνησαν από τα μέσα Μαΐου.
Συστήνονται τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται και στον φυλλοκνίστη, που περιορίζουν την ανάπτυξη πυκνών πληθυσμών. Στις περιοχές που διαπιστώνονται επιζήμιοι πληθυσμοί, να γίνει μια επέμβαση στο διάστημα 3 - 6 Ιουνίου.

• Για το Εριώδη Αλευρώδης
Παρατηρήθηκαν εκκολάψεις και αρχικά στάδια του εριώδη αλευρώδη στις πρώιμες περιο-χές.
- Συνιστώνται τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται παραπάνω.
- Να αποφεύγονται οι άσκοπες χημικές επεμβάσεις που περιορίζουν το αποκλειστικό παράσιτο του εριώδη, το υμενόπτερο Cales noacki.
Παρατήρηση: Να προτιμηθούν φάρμακα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (παράσιτα, αρπακτικά) που βρίσκονται σε υψηλούς πληθυσμούς αυτή την εποχή. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των φαρμάκων πριν τη χρήση.

• Για τη ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ
Η ασθένεια της Τριστέτσας που οφείλεται στον ιό CTV, είναι η πιο σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως. Η διασπορά του ιού CTV γίνεται:
1. Με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια – εμβόλια).
2. Με έντομα φορείς ( αφίδες ).
Ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα αντιμετώπισης είναι η χρήση πιστοποιημένου πολλα-πλασιαστικού υλικού. Για το λόγο αυτό συστήνουμε στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών:
1. Να μην προμηθεύονται δενδρύλλια εσπεριδοειδών από τυχαίους, παράνομους «φυτω-ριούχους».
2. Να μην προμηθεύονται εμβόλια από αγνώστου φυτοϋγειονομικής κατάστασης φυτείες.
3. Να προμηθεύονται δενδρύλλια και εμβόλια εσπεριδοειδών μόνο από νόμιμους φυτω-ριούχους, που διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής επιχείρησης και τα δενδρύλλια να είναι εφοδιασμένα με το σχετικό φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και την ετικέτα πιστοποίησης.
Για την προστασία των καλλιεργειών απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.