Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων της 18ης Μαΐου 2011, παρουσιάστηκε το θέμα της υπολειτουργίας του κολυμβητηρίου Χανίων αφού το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων αδυνατεί  να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω περικοπής πιστώσεων (πετρέλαιο, ρεύμα, νερό κλπ.) ενώ επισημάνθηκαν οι δυσμενέστατες αθλητικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τον τόπο μας. Ως επακόλουθο αποφασίστηκε το παρακάτω ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Η Γενική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων ψηφίζει ομόφωνα και απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Πολιτισμού, την Γ.Γ.Α., το Ε.Α.Κ. Χανίων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ενεργήσουν ουσιαστικά για την παροχή των απαιτούμενων πιστώσεων για την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου Χανίων το οποίο σήμερα υπολειτουργεί. Το χειμώνα λειτουργούσε το 30% της δυνατότητάς του.

Η Γενική Συνέλευση επισημαίνει τις ολέθριες κοινωνικές επιπτώσεις από την απομάκρυνση των νέων μας από τον Ναυταθλητισμό τον οποίο υπηρετεί το ιστορικό Σωματείο του Ν.Ο. Χανίων επί 78 χρόνια.

Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Ν.Ο.Χ. για την δημοσίευση του ψηφίσματος και την διαβίβασή του στα αναφερόμενα αρμόδια όργανα.

 

Για τη Γενική Συνέλευση

    Ο  Πρόεδρος                     Η  Γραμματέας

Ελευθέριος Ντουντουνάκης     Θέκλα Παπαδάκη».