Αρκετοί είναι οι πονηροί φαίνεται, που προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί σκαρφίζονται διάφορα κόλπα.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΒΑ, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι για να γλιτώσουν τις χρεώσεις, διακόπτουν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο και στη συνέχεια συνδέονται παράνομα με το αρδευτικό δίκτυο.

Τέτοιες πρακτικές, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΒΑ, όχι μόνο είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία αλλά μπορούν να προκαλέσουν και εισροή του αρδευτικού νερού στο δίκτυο του πόσιμου, διευρύνοντας έτσι την εστία του προβλήματος.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η επιχείρηση, από πλευράς της λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκούς ποσότητας, καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους δημότες.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος πραγματοποιούνται οι αναγκαίες συντηρήσεις και τακτικοί έλεγχοι στο δίκτυο, προγραμματίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες εκσυγχρονισμός των δικτύων, διενεργείται η προβλεπόμενη απολύμανση του ύδατος η οποία παρακολουθείται ανελλιπώς, καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα δειγματοληψιών και οργανώνονται δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά σημεία σε όλο το δίκτυο, από τις πηγές υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή.
 
Είναι μία ανταποδοτική επιχείρηση που μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της έχοντας ως μοναδικά έσοδα αυτά που προκύπτουν από τους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να καταδικαστούν και να αποτραπούν οι παραπάνω πρακτικές, που σκοπό έχουν να αποφύγουν κάποιοι να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους.