Ολοκληρώθηκε η 3η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet «50/50max -‘ξεκλειδώνουμε’ τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια» στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος.

Στo πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Ουέλβα στην Ισπανία, αξιολογήθηκε η πρόοδος των μέχρι σήμερα εργασιών του προγράμματος για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, μέσω της αλλαγής της καθημερινής συμπεριφοράς των χρηστών (μαθητών και ενηλίκων).

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης που συντονίζει την ανάπτυξη του δικτύου των σχολείων στις συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και η εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή της μεθοδολογίας στα 500 σχολεία της Ευρώπης, 100 από τα οποία (δημοτικά και γυμνάσια) βρίσκονται στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι το νησί μας έχει διακριθεί αποσπώντας το 1ο Βραβείο του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Βιώσιμης Ενέργειας – Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το 2013.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και προσδιορίστηκαν επίσης οι βέλτιστες πρακτικές εκ μέρους των 16 Ευρωπαίων εταίρων για την ανάπτυξη στρατηγικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επίτευξη των στόχων για το 2020 αναφορικά με την εξοικονόμηση της ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε ποικίλα επίπεδα διακυβέρνησης.

Στη διάθεση των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων σχολείων της Κρήτης βρίσκεται ήδη το σχετικό ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό του προγράμματος «Euronet 50/50max», μέσω των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Από τη Περιφέρεια Κρήτης, στη συνάντηση συμμετείχε η Δρ Μαρία Κανδηλογιαννάκη, μέλος της Ομάδας Εργασίας του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για την ένταξη νέων σχολείων στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, τηλ: 2813 410118-123 (κες Ε. Χατζηγιάννη και Μ. Κανδηλογιαννάκη).