Την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε απονομή υποτροφιών, από τον ιατρό κ. Εμμανουήλ Μιχαηλάκη, σε πέντε αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Δικαιούχοι των υποτροφιών για φέτος ήταν τέσσερις φοιτήτριες και ένας φοιτητής, η κα Κουτσούρου Κων/να, ο κος Φυντικάκης Ιωάννης, η κα Δόβρου Ελένη, η κα Αβραμίδου Μαρίνα-Χρυσούλα και η κα Καλογεράκη Γεωργία-Καλυψώ.